Přehled tříd norem ČSN

Úvod Normy Služby

Třídy norem ČSN:

01  OBECNÁ TŘÍDA
02  STROJNÍ SOUČÁSTI
03  STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU
04  SLÉVÁRENSTVÍ
05  SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ
06  TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA
07  KOTLE
08  TURBÍNY
09  SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ
10  KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ
11  ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ
12  VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
13  ARMATURY A POTRUBÍ
14  CHLADICÍ TECHNIKA
15  VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU
16  VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU
17  JEMNÁ MECHANIKA
18  PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE
19  OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII
20  OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY
21  TVÁŘECÍ STROJE
22  NÁSTROJE
23  NÁŘADÍ
24  UPÍNACÍ NÁŘADÍ
25  MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE
26  ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM
27  ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE
28  KOLEJOVÁ VOZIDLA
29  KOLEJOVÁ VOZIDLA
30  SILNIČNÍ VOZIDLA
31  LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA
32  LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ
33  ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
34  ELEKTROTECHNIKA
35  ELEKTROTECHNIKA
36  ELEKTROTECHNIKA
37  ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA
38  ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST
39  ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU
40  JADERNÁ TECHNIKA
41  HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ
42  HUTNICTVÍ
43  HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
44  HORNICTVÍ
45  HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY
46  ZEMĚDĚLSTVÍ
47  ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE
48  LESNICTVÍ
49  PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ
50  PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ
51  STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU
52  STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU
53  STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU
56  VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU
57  VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU
58  VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU
62  PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ
63  PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY
64  PLASTY
65  VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
66  VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
67  VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
68  VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
69  STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
70  VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN
71  SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ
72  STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY
73  NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB
74  ČÁSTI STAVEB
75  VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
76  SLUŽBY
77  OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA
79  PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ
80  TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY
81  STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU
82  STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU
83  OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE
84  ZDRAVOTNICTVÍ
85  ZDRAVOTNICTVÍ
86  ZDRAVOTNICTVÍ
87  TELEKOMUNIKACE
88  PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ
89  HUDEBNÍ NÁSTROJE
90  KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY
91  VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ
93  VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ
94  VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ
95  VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ
96  VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ
97  VÝMĚNA DAT
98  ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA
99  METROLOGIE

Aktualizováno dne: 2015-10-25 Normy Express Připomínky ke stránkám: info@technickenormy.cz