Tiskneme a distribujeme technické normy vydané Českým normalizačním institutem
a Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Každý měsíc zaktualizujeme Váš archiv právních předpisů a norem.

Úvod Normy Služby

Normy ČSN vydané ČNI a ÚNMZ Praha.

Zabýváme se tiskem a distribucí českých i mezinárodních technických norem a odborných publikací.

Nabízíme i další služby, které Vám usnadní orientaci v tomto oboru.

Prodej norem všech oborů, norem ČSN (českých), EN, ISO, DIN, ASTM, ASME, ANSI, IEC, API, GOST, JIS, NF a dalších zahraničních.
Vzhledem k obsáhlosti souborů zahraničních norem je neuvádíme ve svém e-shopu, neváhejte nás proto kontaktovat při poptávce jakékoliv zahraniční normy.

Management jakosti: Normy ČSN ISO 9000 a normy řady 14000.

Poradenství v oblasti výběru norem a v oblasti normalizace, výběr norem dle jejich zatřídění, odborná pomoc při konzultacích a při výběru norem pro certifikaci, včetně aktualizace archivu norem.

Zasílání nabídek nově vycházejících norem a dalších publikací z oboru normalizace i trvalé objednávky na normy pro jednotlivé řady a skupiny norem.


Aktualizováno dne: 2015-10-25 Normy Express Připomínky ke stránkám: info@technickenormy.cz